News and Notices


आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक २०७७

Submitted By : बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा

माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङज्यूले गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक २०७७, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक २०७७ बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता