हाम्रो बारेमा

बि.सं. २०७४ मंसिर महिनामा सम्पन्न प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रुपमा यस मन्त्रालय स्थापना भएको हो । 

क) मन्त्रालयको लक्ष्य र उद्देश्य

गण्डकी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको दुरदृष्ट्रि, ध्येय, दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क) दृष्टिकोण: प्रदेशको सवल र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माण ।

ख) लक्ष्य : आन्तरिक राजस्व परिचालनबाटै सार्वजनिक खर्चको परिपूर्ति गरी वित्तीय संघीयतालाई मजबुत बनाउने।

ग)   उद्देश्य : उपलब्ध स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन र कुशल परिचालनबाट न्यायोचित वितरण सहितको आर्थिक बृद्धि गर्नु ।

प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वन र नियमन गर्ने कार्य यस  मन्त्रालयमा रहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन लगायत वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, आर्थिक एवं उल्लिखित नयाँ कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कार्य सम्पादन यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।