News and Notices


आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

Submit By : वित्त व्यवस्थापन महाशाखा

गण्डकी प्रदेश सरकार

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

राजस्व परामर्श समिति

 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी नीति तथा दर रेट निर्धारणको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने  सम्बन्धी सूचना !!!

     प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने आर्थिक नीति तथा  निर्धारण गर्नुपर्ने कर तथा गैर कर राजस्वका दररेट सम्बन्धमा राय सुझाव सङ्ककलन गरी प्रदेश सरकारले साल बसाली रूपमा जारी गर्ने आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको एकल तथा प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूचीमा रहेका कृषि आयमा कर, घर जग्गा लगायतका रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सवारी साधन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर,  दण्ड जरिवाना जस्ता कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धमा आफ्ना अमूल्य सुझाव २०७७ जेठ १५ गतेभित्र यस मन्त्रालयको विद्युतीय ठेगाना moeap.gandaki@gmail.com मा उपलब्ध गराइ सहयोग गरी दिनुहुन विभिन्न संघ, संगठन, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, गण्डकी प्रदेशबाट संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, व्यवसायी, समाजसेवी, गैर आवासीय नेपाली, विद्यार्थी-शोधार्थी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा आमनागरिकहरूमा हार्दिक अनुरोध छ । लिङ्कको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।