Video Gallery


आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री किरण गुरुङ ।

Submit Date : 2019/07/31