अपडेटहरू:
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन । >> गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० >> गण्डकी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८० >> बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) >> आ.व. २०८०-८१ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव) >> वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ >> प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) >> नयाँ वर्ष २०८० का अवसरमा मा. आर्थिक मामिला मन्त्रीको शुभकामना सन्देश >> राजस्व परामर्श समितिको सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१६ >> घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायतका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती। >> बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) >> सवारी साधनको जाँचपास सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती >> अनुदानमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता निकासा >> आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशनः गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का वित्तीय विवरणहरूलाई समेटेर आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गरेको छ। >> आयोजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने >>
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन र खर्च विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. विवरण विनियोजन खर्च खर्च (%)
१. चालु १२७३६७३८ ४४४२९८ ३.४९
२. पुँजिगत २०१९०४६२ ८०२१२७ ३.९७
३. वित्तिय व्यवस्था ५००००० ०.००
जम्मा: ३३४२७२०० १२४६४२५ ३.७३
अध्यावधिक मिति: २०८०।०६।०१ ( 2023-09-18 )
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्रोत परिचालन विवरण (रु. हजारमा)
क्र.स. स्रोत लक्ष्य प्राप्ती प्रगती(%)
१. आन्तरिक श्रोत ५१६९१८४ ३०३४५७ ५.८७
२. संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण १४१०४००० १९०५६२५ १३.५१
३. संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व ९०५३२०० ४१४१४ ०.४६
४. नगद मौज्दात ३०००००० २२२०८८७ ७४.०३
५. आन्तरिक ऋण १७००००० ०.००
जम्मा: ३३०२६३८४ ४४७१३८३ १३.५४
अध्यावधिक मिति: २०८०।०६।०१ (2023-09-18)

हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम बि.सं. २०७४ मंसिर महिनामा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । बि.सं. २०७४ फागुन ४ गते प्रदेश नं. ४ को प्रदेश सरकार गठन हुँदा तत्कालिन मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत लिनु भएको थियो । बि.सं. २०७४ चैत १२ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारवाट माननीय श्री किरण गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पहिलो विभागीय मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको थियो। बि.सं. २०७८ जेठ ५ बाट प्रदेश सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई "आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय" को नाम परिवर्तन गरी "अर्थ मन्त्रालय" राखिएको थियो। बि.सं. २०७८ श्रावण ८ देखि २०७९ पौष २५ सम्म निवर्तमान अर्थमन्त्री माननीय रामजी प्रसाद बराल (जीबन) यस मन्त्रालयको मन्त्री पदमा बहाल रहनुभयो । बि.सं. २०७९ पौष २५ मा गठित मन्त्री परिषदका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीज्यूले अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार समेत सम्हाल्दै आउनुभएकोमा बि.सं. २०७९ माघ १० को मन्त्रीमण्डलको विस्तार एवं कार्यविभाजन अनुसार नयाँ कार्यक्षेत्रहरु थप भई मन्त्रालयको नाम "आर्थिक मामिला मन्त्रालय" कायम भएको छ ।  बि.सं. २०७९ माघ ११ गते देखि २०८० बैशाख १४ गते सम्म माननीय सीता कुमारी सुन्दासज्यूले आार्थिक मामिला मन्त्रीको रुपमा कार्य गर्नुभएको थियो।  मिति २०८० वैशाख १४ गते देखी मुख्यमन्त्री माननीय सुरेन्द्रराज पाण्डेज्यूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हल्दै आउनुभएकोमा मिति २०८० बैशाख २९ गते देखी माननीय जित प्रकाश आले मगरज्यूले आर्थिक मामिला मन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ।

प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वन र नियमन गर्ने कार्य यस  मन्त्रालयमा रहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन लगायत वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, आर्थिक एवं उल्लिखित नयाँ कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कार्य सम्पादन यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।

प्रवक्ता

राजेन्द्र बन्धु अर्याल

: 061-467930

: 9856053882

: raryal885@gmail.com

Keshav Subedi

सूचना अधिकारी

केशव सुवेदी

शाखा अधिकृत

: 061-467698

: 9856083683

: mof@gandaki.gov.np